Dataset

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), informatiemanager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.  
  • Huisarts, HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, verpleegkundig meldkamer centralist.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheer HAP.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect HAP.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier ambulancevoorziening.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Doorlopen van de dataset, specifiek het datascenario voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer. Stel daarbij vast welke gegevens in het eigen informatiesysteem representatief zijn voor de gegevens in het datascenario.
  • Voor het Huisarts Informatiesysteem (HIS) en het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS): nagaan of de gegevens die nodig zijn voor het versturen van de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer, ook op een correcte en volledige wijze in het informatiesysteem worden ingevoerd (datakwaliteit). 
  • Voor het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS): nagaan of de ontvangen gegevens voor de (spoedmelding) van de huisarts of de HAP naar de Meldkamer correct en volledig kunnen worden verwerkt en getoond (datakwaliteit) aan de zorgverlener.

Meer weten?

De dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg is een samengestelde set van data-elementen, die ieder weer bestaan uit componenten zoals terminologieën, datastructuren en codestelsels. De data-elementen die bij alle berichten binnen de acute zorg horen, vormen één dataset. In de online applicatie ART-DECOR staat de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg.

Vanwege standaardisatie, eenheid van taal en eenmalige registratie voor meervoudig gebruik, wordt een dataset zo veel mogelijk samengesteld met zorginformatiebouwstenen (zibs). Voor meer informatie over zibs, zie de pagina over zibs op de website van Nictiz.

Voor elke usecase wordt een datascenario gemaakt met data-elementen uit de dataset acute zorg. Een datascenario is dus een subset van de dataset acute zorg die hoort bij één usecase.

Hieronder gaan we specifiek in op het datascenario voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer.

Berichten 1 en 21

Andere lagen