Informatiestandaard

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van de (spoed)melding van de huisarts (bericht 1) of de huisartsenpost (HAP) (bericht 21) naar de meldkamer van de informatiestandaard Acute Zorg.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), informatiemanager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.  
  • Huisarts, HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, verpleegkundig meldkamer centralist.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheer HAP.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect HAP.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier HAP.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Lezen van de algemene informatie over de informatiestandaard waarin aangegeven is uit welke onderdelen deze bestaat.
  • Vergelijken van de overdrachtsgegevens uit de informatiestandaard met de gegevens die in de dagelijkse praktijk worden gebruikt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de dataregistratie en de werkwijze bij gebruik van het eigen Huisarts Informatiesysteem (HIS), Huisartsenpost informatiesysteem (HAPIS) of het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS).
  • Kennis opdoen bij collega huisartsen, collega’s van de HAP of ambulancevoorzieningen die reeds digitale uitwisseling hanteren volgens deze informatiestandaard. De opgedane ervaringen van andere zorginstellingen helpen bij de implementatie van de (spoed)melding van de huisarts of de huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op wat een informatiestandaard is en wat de informatiestandaard Acute Zorg inhoudt.

Berichten 1 en 21

Andere lagen