Opdracht aan de ICT leverancier

Wat moet er gebeuren?

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), manager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Projectmanager ambulancevoorziening, projectmanager HAP. Een huisarts vervult deze rol vaak zelf.
  • Huisarts, HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, verpleegkundig meldkamer centralist.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder HAP.
  • Applicatiebeheerder ambulancevoorziening, applicatiebeheerder HAP.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier HAP.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Opvragen van een offerte bij de ICT-leverancier voor het inbouwen van het technische bericht voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer in het informatiesysteem, conform de informatiestandaard Acute Zorg.
  • Beoordelen van de offerte van de ICT-leverancier.
  • Aangeven bij de ICT-leverancier wat er mist of gewijzigd moet worden in de offerte.
  • Accorderen van de offerte en het officieel opdracht geven aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamer in te bouwen in het informatiesysteem.

Meer weten?

De zorgaanbieder vraagt een offerte op bij de ICT-leverancier voor participatie in het project. Voor de huisarts en de HAP houdt de participatie van hun ICT-leverancier in dat respectievelijk het Huisarts Informatiesysteem (HIS) of het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) uiteindelijk het bericht voor de (spoed)melding kan samenstellen en versturen naar het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS).  Voor de meldkamer houdt de participatie van hun ICT-leverancier in dat het MKAIS het bericht voor de (spoed)melding kan ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens). Het is daarbij vooral belangrijk dat gebruikers leren hoe zij hiermee moeten werken.

Hieronder gaan we verder in op de vragen en eisen die aan de leverancier kunnen worden gesteld.

Berichten 1 en 21

Andere lagen