Infrastructuur

Wat moet er gebeuren?

Maken van afspraken over de wijze waarop de (spoed)melding van de huisarts of huisartsenpost (HAP) naar de meldkamer binnen de regio technisch gaat verlopen. Hierbij moet worden uitgegaan van de landelijke afspraken, zodat ook bovenregionaal de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar iedere gewenste meldkamer in Nederland kan worden verstuurd of ontvangen.  

Wie zijn er nodig?

  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening (waarin de meldkamer is ondergebracht), functioneel beheerder HAP.
  • ICT-leverancier huisartsenpraktijk, ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier infrastructuur.

In de meeste huisartsenpraktijken is geen of beperkte ICT-ondersteuning. De rollen zoals hierboven benoemd zijn vaak slechts gedeeltelijk of niet aanwezig. Vaak helpen externe partijen met de uitvoering van de ICT-ondersteuning. Belangrijk is het dan om als huisartsenpraktijk voorafgaand aan de implementatie van de berichten de juiste expertise te betrekken. Huisartsenpraktijken kunnen hierin gezamenlijk optrekken.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?*

  • Contact opnemen met de beheerder van het Landelijk Schakelpunt (LSP) bij de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) voor het aansluiten van het informatiesysteem op de landelijke infrastructuur.
  • Operationaliseren met de ICT-leverancier van het Huisarts Informatiesysteem (HIS), het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) en het Meldkamer Informatiesysteem (MKAIS) voor de aansluiting op het LSP.
  • Maken van het technisch ontwerp van de manier waarop de informatiesystemen via de infrastructuur verbonden zijn met het LSP.
  • Beschrijven van de activiteiten voor aansluiting op de landelijke infrastructuur en ervoor zorgen dat dit 24/7 wordt beheerd.

*Opmerking: Omdat VZVZ als enige een zorgtoepassing aanbiedt die gebruikmaakt van de informatiestandaard Acute Zorg van Nictiz, worden hier de actiepunten genoemd voor de VZVZ-infrastructuur. Indien een andere partij ook een infrastructuur aanbiedt die gebruikmaakt van de Nictiz-standaard, dan wordt dit hier aangegeven.

Meer weten?

VZVZ biedt op hun netwerk een zorgtoepassing aan waarmee met de informatiestandaard van Nictiz de (spoed)melding van de huisarts of de HAP naar de meldkamers wordt gerealiseerd. De overdracht van deze informatie gaat via het LSP, waar alle huisartsen, HAP’s en meldkamer op zijn aangesloten. Meer informatie hierover is te vinden bij VZVZ

Berichten 1 en 21

Andere lagen