Bestuurlijk commitment

Wat moet er gebeuren?

Voor een succesvolle implementatie is het belangrijk om te zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle organisaties in het samenwerkingsverband. Dit zorgt ervoor dat er aandacht is voor het onderwerp binnen de organisaties en dat mensen, financiƫn en middelen beschikbaar zijn.

Wie zijn er nodig?

  • bestuurders organisaties in het samenwerkingsverband
  • CN(I)O/ Verpleegkundige adviesraad
  • management en programmamanager samenwerkingsverband
  • directie RSO (indien aanwezig)
  • projectmanagers individuele organisaties

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Betrekken van de bestuurders en managers vanaf de start tot en met de uiteindelijke implementatie van de eOverdracht informatiestandaard.
  • Hen meenemen in de opgestelde businesscase en onderdeel maken van de (gezamenlijke) governance voor projectbewaking en -sturing.

Zie voor meer informatie de thema’s Businesscase en Strategie- en beleidsvorming.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op de rol van de bestuurder. Ook geven we een voorbeeld van het regelen van bestuurlijk commitment.

eOverdracht

Andere lagen