Operationaliseren en beheren

Wat moet er gebeuren?

In productie nemen van het overdrachtsbericht en aanmeldbericht. Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor deze berichten, inclusief de verantwoordelijkheden.

Wie zijn er nodig?

  • informatiemanagers samenwerkingsverband
  • verpleegkundigen en verzorgenden per organisatie
  • CNIO (superusers)
  • functioneel beheerders
  • informatie-architecten
  • ICT-leveranciers

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Regelen van ondersteuning bij de implementatie van eOverdracht. Met name in de periode vlak voor en na het in productie nemen.
  • Maken van een beheerplan. Hierin worden afspraken vastgelegd over het beheer van eOverdracht met en tussen alle betrokken rollen: verantwoordelijken bij de zorgverleners, de ICT-leveranciers en de personen die de infrastructuur faciliteren. Ook reguliere afstemmingen worden hierin vastgelegd, evenals alle informatie over de koppelingen tussen de verschillende informatiesystemen (zoals het EPD met een broker). Dit betreft specificaties en verantwoordelijkheden, alsook de benodigde infrastructuur.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op het operationaliseren en beheren, de beheerafspraken die gemaakt moeten worden en de periodieke releases van de informatiestandaard eOverdracht.

eOverdracht

Andere lagen