Dataset

Wat moet er gebeuren?

Bepalen welke gegevens zorgverleners daadwerkelijk moeten uitwisselen en hoe dit zich verhoudt tot de gegevens in het eigen informatiesysteem.

Wie zijn er nodig?

  • informatiemanager(s) per organisatie van samenwerkingsverband
  • verpleegkundigen/verzorgenden die betrokken zijn bij de overdracht/transfer
  • functioneel beheerder(s) per organisatie van samenwerkingsverband
  • informatiearchitect(en) per organisatie van samenwerkingsverband
  • ICT-leverancier(s) per organisatie van samenwerkingsverband

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Aan de hand van de relevante transacties bepalen welke gegevens in de te implementeren uitwisseling betrokken zijn. Stel daarbij vast welke gegevens in het eigen informatiesysteem hiermee overeenkomen.
  • Bij versturing van berichten: nagaan of de zorgverlener de gegevens die nodig zijn voor het zenden van een transactie, ook op een correcte en volledige wijze in het informatiesysteem invoert (datakwaliteit). 
  • Bij ontvangst van berichten: nagaan of de ontvangen gegevens bij een transactie correct en volledig kunnen worden verwerkt door en getoond aan de zorgverlener (datakwaliteit).

Meer weten?

eOverdracht

Andere lagen