Strategie- en beleidsvorming

Wat moet er gebeuren?

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en bepalen hoe je die doelen gaat realiseren. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Wie zijn er nodig?

 • bestuurders organisaties samenwerkingsverband
 • projectmanager eOverdracht
 • projectleiders organisaties uit samenwerkingsverband
 • verpleegkundige/verzorgende adviesraad (indien aanwezig)
 • CN(I)O/Verpleegkundige adviesraad

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

 • Organiseren van de verpleegkundige zorgketen:
  • Aanstellen van een projectmanager eOverdracht binnen de regio.
  • Vaststellen van de doelstelling en de scope van het project: welke organisaties, afdelingen en patiëntengroepen betrek je bij het project.
  • Bepalen hoe je de effecten van eOverdracht in de keten evalueert.
   • In kader van programma InZicht ontwikkelt V&VN landelijke meetinstrumenten (2022)
   • Verzamelen van de ervaringen van de zorgverleners in de keten om de adoptie van de informatiestandaard te bevorderen.
  • Bepalen welke organisaties je bij het traject moet betrekken voor het behalen van de doelstelling. Zie hiervoor het thema Stakeholders.
  • Opzetten van de gezamenlijke governance voor projectbewaking, projectsturing en verbinding tussen alle deelnemende organisaties (een stuurgroep).
  • Bepalen met welke mogelijke risico’s en calamiteiten je rekening moet houden tijdens het project. Denk hiervoor een plan en maatregelen uit. En leg dit vast in een continuïteitsplan.
  • Vaststellen van de projectovereenkomst tussen de deelnemende organisaties. Deze ondersteunt de (digitale) strategie van de organisaties. Het geeft aan hoe de eOverdracht past bij de langetermijnvisie op het gebied van gegevensuitwisseling.
 • Inrichten van een project per organisatie:
  • Aanwijzen van een projectleider binnen de organisatie. Deze werkt nauw samen met de projectmanager van eOverdracht.
  • Vaststellen van de doelstelling en de scope van het project: alleen digitale verpleegkundige aanmelding en overdracht van patiënten en hun Deze doelstelling en scope zijn in lijn met de doelstelling en scope van de gehele keten.
  • Bepalen hoe de effecten van de eOverdracht gemeten worden.
   • Tip: verzamel specifieke ervaringen van de zorgverleners in de organisatie en beoordeel deze op meerwaarde. Tijdens het operationaliseren kun je de effecten toetsen en de leerpunten formuleren door middel van een feedbacksessie.
  • Maken van een plan van aanpak met de volgende onderdelen:
   • Bepalen van de governance binnen de organisatie voor projectsturing en -bewaking.
   • Bepalen welke middelen nodig zijn voor de uitvoering, zoals mensen, materieel en financiering.
   • Expliciet maken van taken, verantwoordelijkheden en planning.
  • Zorg dragen voor een gecoördineerde overdracht van het project naar de beheerorganisatie.

Meer weten?

Hieronder geven we verdere adviezen en voorbeelden ten aanzien van het ketenbeleid, de projectinrichting per organisatie en de projectstructuur.

eOverdracht

Andere lagen