Stakeholders

Wat moet er gebeuren?

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij het implementeren van de verpleegkundige overdracht en hen betrekken bij dit traject. De stakeholders hebben belang bij of zijn betrokken bij de implementatie en dus ook bij de realisatie ervan. Het is belangrijk om te weten in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is. Zo zijn ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding. Ook kunnen de behoeften beter in overweging worden genomen.

Wie zijn er nodig?

  • projectmanager eOverdracht samenwerkingsverband
  • projectleiders organisaties samenwerkingsverband

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Bepalen van de primaire en secundaire stakeholders.
  • Definiëren van de mate van betrokkenheid van de stakeholders.
  • Opstellen van een stakeholderanalyse.
  • Verifiëren van de stakeholderanalyse bij het projectteam.

Meer weten?

Primaire stakeholders

Primaire stakeholders zijn personen of groepen die direct betrokken zijn bij de implementatie van eOverdracht. Deze personen en groepen zijn betrokken bij het opstarten, uitwerken en uitvoeren van de implementatie en zullen ook daadwerkelijk de digitale gegevensuitwisseling volgens de informatiestandaard in de praktijk gaan brengen. De mate waarin deze stakeholders belang hebben en de mate waarin zij invloed hebben, is over het algemeen hoog. Bekijk het voorbeeld van een stakeholderanalyse met daarin de verschillende categorieën voor de mate van belang en de invloed.

Secundaire stakeholders

Secundaire stakeholders zijn personen of groepen die indirect of in mindere mate betrokken zijn bij de implementatie van eOverdracht. Bekijk de voorbeelden van de secundaire stakeholders en wie er indirect betrokken kunnen zijn tijdens de implementatie van eOverdracht.

Hieronder geven we voorbeelden van de verschillende betrokken en belanghebbende partijen bij eOverdracht. Het kan voorkomen dat we specifieke functies of rollen benoemen die binnen de organisatie niet vervuld worden. In dat geval is het belangrijk de verantwoordelijkheden van de betreffende functie of rol binnen een andere functie of rol te beleggen. Heb je bijvoorbeeld geen functioneel of applicatiebeheerder in dienst? Vraag de ICT-leverancier dan of hij de verantwoordelijkheden van deze rol kan vervullen.

eOverdracht

Andere lagen