Draagvlak en borging

Wat moet er gebeuren?

Zorgen voor voldoende kennis en borging van de nieuwe werkwijze bij eindgebruikers. Daarbij is het belangrijk te definiëren wat de implementatie van de informatiestandaard oplevert voor zorgverleners en de kwaliteit van patiëntenzorg. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak.

Wie zijn er nodig?

 • bestuurders samenwerkingsverband
 • team- en/of afdelingsmanagers
 • projectleiders organisaties
 • C(N)IO, verpleegkundige/verzorgende adviesraad
 • verpleegkundigen en verzorgenden
 • functioneel beheerders ECD/EPD en eOverdracht
 • privacy officers en security officers

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

 • Samenwerken binnen het samenwerkingsverband en de organisaties.
 • (Vroegtijdig) informeren en betrekken van alle betrokkenen, dus de directie, managers en zorgverleners.
 • Rekening houden met belangen en motivaties.
 • Opstellen van een Privacy Impact Analyse (PIA) en Security Risico Analyse (RIA).
 • (Blijven) communiceren met alle betrokkenen.
 • Waarderen en complimenteren van alle betrokkenen.
 • Borgen van de nieuwe werkwijze in de organisatie.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op de beschreven belangrijkste to-do’s voor het creëren van draagvlak en borging voor eOverdracht.

eOverdracht

Andere lagen