Functioneel ontwerp

Wat moet er gebeuren?

Bepalen welke usecases uit het functioneel ontwerp relevant zijn voor de implementatie.

Wie zijn er nodig?

  • informatiemanager(s) per organisatie van samenwerkingsverband
  • verpleegkundigen/verzorgenden die bij overdracht/transfer betrokken zijn
  • functioneel beheerder(s) per organisatie van samenwerkingsverband
  • informatiearchitect(en) per organisatie van samenwerkingsverband
  • ICT-leverancier(s) per organisatie van samenwerkingsverband

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Bepalen welke usecases uit het functioneel ontwerp relevant zijn en in hoeverre deze aansluiten op de beschreven processen, richtlijnen en werkafspraken bij alle betrokken zorgaanbieders.
  • Bepalen welke transacties relevant zijn.
  • In kaart brengen welke functies binnen de instelling(en) betrekking hebben op de bedrijfsrollen zoals genoemd in het functioneel ontwerp.

Meer weten?

Functioneel ontwerp in het algemeen

Een usecase is een specifieke beschrijving van een praktijksituatie in de zorg waarbij voor een concrete situatie het uitwisselen van informatie wordt beschreven aan de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer uitgewisseld). Een usecase is zodoende een verbijzondering van een specifiek onderdeel van het zorgproces. Een informatiestandaard kan bestaan uit één of meerdere usecases. Voor eOverdracht zijn dat de usecases aanmelding en overdracht. Het functioneel ontwerp beschrijft voor de usecases uit de informatiestandaard de bijbehorende processen, de transacties, transactiegroepen, de systemen, de systeemrollen en de bedrijfsrollen van zorgverleners of patiënten.

Functioneel ontwerp eOverdracht

Het actuele functioneel ontwerp van eOverdracht vind je op de Landingspagina Verpleegkundige Zorg.

eOverdracht

Andere lagen