Functionaliteit informatiesysteem

Wat moet er gebeuren?

Ontwerpen en implementeren van de overdrachtsfunctionaliteit in het elektronisch zorgdossier per organisatie.

Wie zijn er nodig?

 • verpleegkundigen die bij overdracht/transfer betrokken zijn
 • functioneel beheerder(s) per organisatie van samenwerkingsverband
 • informatiearchitect(en) per organisatie van samenwerkingsverband

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Opstellen welke wijzigingen nodig zijn in de informatiesystemen.
 • Bepalen wat de ICT-wijzigingen gaan kosten en wat de doorlooptijd wordt voor de implementatie.
 • Ontwerpen van de wijzigingen in de informatiesystemen en applicaties.
 • Implementeren van het/de technische bericht(en) zodat het informatiesysteem gereed is voor versturen en ontvangen.
 • Testen van de koppeling met gebruikers. Hierbij is het belangrijk ook de performance en bruikbaarheid te testen.
 • Ontwerpen van de wijzigingen in de informatiesystemen. Het versturende XIS moet er automatisch voor zorgen dat de juiste gegevens worden verzameld, in een FHIR-bericht (Fast Healthcare Interoperability Resources) worden geplaatst en vervolgens naar het ontvangende XIS worden gestuurd. Het ontvangende XIS moet deze gegevens uit het FHIR-bericht kunnen halen, ze kunnen verwerken en overzichtelijk kunnen presenteren aan zorgverleners.
 • Implementeren van de FHIR-berichten in het samenwerkingsverband zodat de aanmeld- en overdrachtsberichten verstuurd en ontvangen kunnen worden.
 • Testen van de technische berichten tussen de verschillende informatiesystemen in het samenwerkingsverband voordat zorgaanbieders ze in gebruik nemen.
 • Operationaliseren en beheren: zie het betreffende thema.
eOverdracht

Andere lagen