Infrastructuur

Wat moet er gebeuren?

Maken van afspraken over de wijze waarop eOverdracht tussen zorgaanbieders binnen de regio/samenwerkingsverband technisch gaat verlopen. Hierbij moet worden uitgegaan van de landelijke afspraken, zodat iedere zorgaanbieder in Nederland ook bovenregionaal verpleegkundige gegevens kan versturen of ontvangen.

Wie zijn er nodig?

  • functioneel beheerders uit de betrokken zorgorganisaties en samenwerkingsverband
  • ICT-leveranciers van betrokken zorgorganisaties van het samenwerkingsverband

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Operationaliseren van de gekozen oplossing voor infrastructuur met de ICT-leveranciers.
  • Maken van het technisch ontwerp van de manier waarop de informatiesystemen via de infrastructuur met elkaar verbonden zijn.
  • Beschrijven van de activiteiten voor aansluiting op de landelijke infrastructuur en ervoor zorgen dat dit 24/7 wordt beheerd.

Meer weten?

Voor het versturen van berichten tussen zorgorganisaties voeren we pilots uit om het gebruik van een decentrale infrastructuur te testen. Deze infrastructuur is nader omschreven vanuit samenwerkende leveranciers uit de NUTS community. De infrastructuur voor de toepassing eOverdracht is verder uitgewerkt in Bolt documentatie.

Daarnaast kijken we samen met het programma Twiin en de Nuts community hoe relevante partijen kunnen samenwerken om te komen tot gemeenschappelijke voorzieningen. Meer informatie, zie website Twiin.

eOverdracht

Andere lagen