Opdracht aan de ICT leverancier

Wat moet er gebeuren?

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier, zodat de leverancier de informatiestandaard eOverdracht  ondersteunt conform de functionele en technische specificaties zoals deze in de informatiestandaard zijn gedefinieerd, volgens de principes van Registratie aan de bron.

Wie zijn er nodig?

  • projectmanager eOverdracht per betrokken organisatie
  • projectleiders samenwerkingsverband
  • functioneel beheerders/ applicatiebeheerders per betrokken organisatie
  • ICT-leveranciers samenwerkingsverband

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Opvragen van een offerte bij de ICT-leverancier voor het inbouwen van de technische berichten in het informatiesysteem, conform de informatiestandaard eOverdracht.
  • Beoordelen van de offerte van de ICT-leverancier.
  • Aangeven bij de ICT-leverancier wat er mist of gewijzigd moet worden in de offerte, om deze te kunnen accorderen.
  • Accorderen van de offerte en het officieel opdracht geven aan de ICT-leverancier om de technische berichten in te bouwen in het informatiesysteem.

Meer weten?

Het programma InZicht heeft leverancierstafels opgezet waar ze met gebruikers van verschillende zorgaanbieders afspraken maken over de functionele eisen van de applicatie met betrekking tot eOverdracht. Het is daarbij vooral belangrijk om de gebruikerswensen per zorgaanbieder en de ontwikkeling van het product door de leverancier op elkaar af te stemmen. 

eOverdracht

Andere lagen