Scholing

Wat moet er gebeuren?

Opleiden van de zorgverleners voor het correct versturen of ontvangen van eOverdracht tussen zorgorganisaties.

Opleiden van de beheerders van het XIS voor het beheren van de functionaliteit van eOverdracht om berichten te kunnen versturen, ontvangen en verwerken.

Wie zijn er nodig?

 • functioneel beheerder per organisatie van het samenwerkingsverband
 • ICT-leverancier
 • opleidingscoördinator voor verschillende organisaties

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

 • Informeren bij de ICT-leverancier of relevant opleidingsmateriaal beschikbaar is.
 • Opnemen van de nieuwe functionaliteiten van het informatiesysteem in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van het nieuwe werkproces in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van de beheerafspraken voor de beheerders in het opleidingsmateriaal.
 • Bepalen wie er geschoold moet worden.
 • Opstellen van een rooster voor scholing van de zorgverleners en beheerders.
 • Vrijmaken van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Inschrijven van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Geven van de scholing.

Meer weten?

Tijdens het realisatieproject moeten voor verpleegkundigen en verzorgenden (verpleegkundig specialist) gebruikershandleidingen worden gemaakt. Hierbij is het belangrijk een onderscheid te maken tussen het aanmeldproces en het overdrachtsproces. Het kan zijn dat deze al beschikbaar zijn bij andere organisaties die de implementatie al hebben voltooid. Deze handleidingen beschrijven tot in detail de activiteiten die de zorgverleners moeten uitvoeren voor het invullen, versturen, ontvangen en verwerken van de gegevens binnen het eigen werkproces. Na het realiseren van deze handleidingen, moeten de zorgverleners worden opgeleid om te werken volgens de nieuwe werkwijze.

Tijdens de realisatie van de implementatie moeten beheerafspraken worden gemaakt voor de beheerders. Deze afspraken leggen de rollen, verantwoordelijkheden, de betrokken personen en de activiteiten vast om te borgen dat de eOverdracht 24 uur per dag kan worden verstuurd, c.q. ontvangen. Ook moeten de beheerders in de nieuwe activiteiten worden geschoold. Het is gebruikelijk dat dit in samenwerking met de ICT-leverancier gebeurt.

eOverdracht

Andere lagen