Datakwaliteit

Wat moet er gebeuren?

Borgen van de juistheid en volledigheid van uit te wisselen gegevens. Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

Wie zijn er nodig?

  • informatiemanager(s)
  • verpleegkundigen die bij de overdracht/transfer betrokken zijn
  • functioneel beheerder(s)
  • informatiearchitect(en)

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Afspraken maken met de betrokken partijen over het periodiek monitoren op datakwaliteit.
  • Periodiek monitoren op datakwaliteit: verpleegkundigen en verzorgenden moeten de uit te wisselen gegevens op correcte en volledige wijze invoeren. Ontvangen gegevens moeten zij toetsen om te waarborgen dat de ontvangen gegevens afdoende en correct zijn.

Meer weten?

De datakwaliteit van berichten moet worden geborgd door regelmatig te controleren of deze correct en volledig zijn. 

Functioneel beheerders en informatiemanagers (al dan niet in samenwerking met business intelligence) van de zorgaanbieders monitoren periodiek op de juistheid van de uitgewisselde gegevens. Hierbij maken ze gebruik van testdossiers.

Binnen de betrokken organisaties moet bij het versturen van een bericht gekeken worden of de gegevens correct, volledig en op het juiste moment worden ingevoerd in de juiste invoervelden in het informatiesysteem. Alleen dan kan een overdracht goed verlopen volgens de informatiestandaard. Bij het ontvangen van een bericht moeten betrokken organisaties periodiek toetsen of alle gegevens goed aangeleverd worden door de versturende organisatie en vervolgens op een correcte wijze worden getoond aan de gebruikers.

Voor alle zorgaanbieders geldt de aanbeveling om datamanagement als onderdeel op te nemen in de organisatiestructuur. Data wordt immers gezien als een bedrijfsmiddel, waarbij een goed ingerichte datamanagementstructuur grip biedt op onder andere datakwaliteit. Zie ter inspiratie het DAMA-wiel (zie afbeelding hieronder) en het Data Management Book of Knowledge van de Data Management Association.

Naast goed datamanagement helpt het ook om de informatievoorziening in de eigen organisatie op orde te hebben. Met name voor ziekenhuizen ontwikkelde Nictiz de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA).  Op onze website vind je een uitgebreide uitleg over alle aspecten van informatiearchitectuur in een ziekenhuisorganisatie. Deze uitwerking kan ook handig zijn voor zorginstellingen anders dan een ziekenhuis. Voor de care is het Referentiedomeinenmodel Care ontwikkeld. Deze modellen kunnen zorginstellingen gebruiken om de informatievoorziening te beproeven en optimaliseren.

eOverdracht

Andere lagen