Businesscase

Wat moet er gebeuren?

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van eOverdracht binnen het samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband bestaat uit zorgorganisaties die met elkaar in een regio samenwerken, dit kan in de vorm van een RSO of andere vorm. De grootste stroom van overdrachten vindt vaak plaats tussen ziekenhuizen en VVT-organisaties. In de businesscase staan kosten en baten nader uitgewerkt voor het starten van de implementatie.

Wie zijn er nodig?

  • programmamanager eOverdracht samenwerkingsverband
  • bestuurders betrokken organisaties
  • projectmanagers vanuit de betrokken organisaties
  • verpleegkundige vertegenwoordiging, CN(I)O, verpleegkundige, verzorgende adviesraad (indien aanwezig)

Wat zijn de belangrijkste to do’s?

  • Uitwerken van de businesscase bij de start van de implementatie.
  • Monitoren van en sturen op de businesscase tijdens en na de implementatie. 
  • Aanpassen van de businesscase tijdens de implementatie, zodat nieuwe inzichten direct worden meegenomen.

Meer weten?

Om een businesscase op te stellen, helpt het om de volgende onderdelen uit te werken:

Hieronder geven we een voorbeeld waarin bovengenoemde onderdelen zijn uitgewerkt.

eOverdracht

Andere lagen