Technische berichten

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier voor het verzenden en ontvangen van de uit te wisselen technische berichten. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Wie zijn er nodig?

  • ICT-leverancier(s)
  • informatiemanager(s)
  • functioneel beheerder(s)
  • informatiearchitect(en)
  • technische berichtenexperts

Wat zijn de belangrijkste to-do’s?

  • Verifiëren of het informatiesysteem in staat is om de uitwisseling van technische bericht(en) te ondersteunen.
  • Indien nodig: de ondersteuning van dit technisch bericht(en) onderdeel maken van het opstellen van de opdracht tot implementatie aan de desbetreffende ICT-leveranciers.

Meer weten?

eOverdracht

Andere lagen