Bestuurlijk commitment

Wat moet er gebeuren?

Zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle deelnemende organisaties binnen de regio voor een succesvolle implementatie. Dit zorgt voor aandacht binnen de organisaties en zorgt ervoor dat mensen, financiĆ«n en middelen beschikbaar zijn. 

Wie zijn er nodig?

  • Bestuurder ambulancevoorziening, bestuurder ziekenhuis.
  • Manager ambulancevoorziening, manager spoedeisende hulp (SEH).
  • Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-manager.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Betrekken van de bestuurders en managers vanaf de start tot en met de uiteindelijke implementatie van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening. Hen meenemen in de opgestelde businesscase en onderdeel maken van de (gezamenlijke) governance voor projectbewaking en -sturing. Zie voor meer informatie de thema’s Businesscase en Strategie- en beleidsvorming.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op de rol van de bestuurder. Ook geven we een voorbeeld over het regelen van bestuurlijk commitment.

Bericht 12

Andere lagen