Dataset

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening, informatiemanager ziekenhuis.
  • Ambulancezorgprofessional, spoedeisende hulp (SEH)-arts, SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheer ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Doorlopen van de dataset, specifiek het datascenario voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening. Stel daarbij vast welke gegevens in het eigen informatiesysteem representatief zijn voor de gegevens in het datascenario.
  • Voor het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS): nagaan of de gegevens die nodig zijn voor het versturen van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening, ook op een correcte en volledige wijze in het informatiesysteem worden ingevoerd (datakwaliteit). 
  • Voor het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS): nagaan of de ontvangen gegevens voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening correct en volledig kunnen worden verwerkt en getoond (datakwaliteit) aan de zorgverlener.

Meer weten?

De dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg is een samengestelde set van data-elementen, die ieder weer bestaan uit componenten zoals terminologieën, datastructuren en codestelsels. De data-elementen die bij alle berichten binnen de acute zorg horen, vormen één dataset. In de online applicatie ART-DECOR staat de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg.

Vanwege standaardisatie, eenheid van taal en eenmalige registratie voor meervoudig gebruik, wordt een dataset zoveel mogelijk samengesteld met zorginformatiebouwstenen (zibs). Voor meer informatie zie deze pagina over zibs op onze website van Nictiz.

Voor elke usecase wordt een datascenario gemaakt met data-elementen uit de dataset acute zorg. Een datascenario is dus een subset van de dataset acute zorg die hoort bij één usecase.

Hieronder gaan we specifiek in op het datascenario voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening.

Bericht 12

Andere lagen