Businesscase

Wat moet er gebeuren?

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening. Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder ambulancevoorziening, bestuurder ziekenhuis.
 • Manager ambulancevoorziening, manager SEH.
 • Projectmanager ambulancevoorziening, projectmanager ziekenhuis.
 • Ambulanceverpleegkundige, medewerker ambulancevoorziening, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Uitwerken van de businesscase bij de start van de implementatie.
 • Monitoren van en sturen op de businesscase tijdens en na de implementatie.
 • Aanpassen van de businesscase tijdens de implementatie, zodat nieuwe inzichten direct worden meegenomen.

Meer weten?

Om een businesscase op te stellen, helpt het om de volgende onderdelen uit te werken:

 • Huidige situatie.
 • Gewenste situatie.
 • Beoogd resultaat.
 • Winsten.
 • Kosten- en batenafweging.

Hieronder geven we een voorbeeld waarin bovengenoemde onderdelen zijn uitgewerkt voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening.

Bericht 12

Andere lagen