Technische berichten

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening is een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA) technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/CDA technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening, informatiemanager ziekenhuis.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheer ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.
  • Technische berichtenexperts.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Verifiëren of het informatiesysteem in staat is om het technisch bericht voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening te ondersteunen.
  • Indien nodig: de ondersteuning van dit technisch bericht onderdeel maken van het opstellen van de opdracht tot implementatie van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening aan de desbetreffende ICT-leveranciers. Zie hiervoor het thema Opdracht aan ICT-leverancier.

Meer weten?

Om informatiesystemen in de zorg met elkaar te kunnen laten communiceren, wordt gebruikgemaakt van technische berichten. Technische berichten hebben een bepaalde structuur, gedefinieerd door de HL7v3/CDA. Deze technische berichten zijn ontwikkeld op basis van HL7v3/CDA-templates. De data-elementen zoals in het datascenario gespecificeerd, worden met één van deze technische berichten beschikbaar gesteld door het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) aan het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS).

Voor zorgverleners zijn technische berichten niet direct zichtbaar, maar voor ICT-leveranciers zijn deze hét middel om data eenduidig en met de juiste context onderling te kunnen uitwisselen.

In de regel zijn technische berichten direct gekoppeld aan de datascenario’s. Voor het bericht voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening is, zoals in het thema Dataset aangegeven, een aparte usecase opgesteld. Voor deze usecase is vervolgens een datascenario ontwikkeld.

Bericht 12

Andere lagen