Zorgbrede afspraken voor gegevensuitwisseling

Wat moet er gebeuren?

Aanhouden van de geldende kwaliteitsstandaarden bij het verder uitwerken van het zorgproces. In deze standaarden staan de afspraken voor de gegevensuitwisseling in de acute zorg. Het aanhouden van deze standaarden biedt goede kwaliteit van zorg aan de patiƫnt met een acute zorgvraag.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening, manager spoedeisende hulp (SEH).  
  • Ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

Meer weten?

Hieronder leggen we het kwaliteitskader Spoedzorgketen en de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp kort uit.

Bericht 12

Andere lagen