Functionaliteit informatiesysteem

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor:

 • Het versturen van het technische bericht Feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening naar het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS).

Gereedmaken van het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) voor:

 • Het ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens) van het technische bericht Feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening van het ZIS.

De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Wie zijn er nodig?

 • Ambulancezorgprofessional, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis. 
 • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Opstellen welke wijzigingen nodig zijn in de informatiesystemen.
 • Bepalen wat de ICT-wijzigingen gaan kosten (bijvoorbeeld de kosten voor de ICT-leverancier) en wat de doorlooptijd wordt van de implementatie. Dit is doorgaans onderdeel van het projectplan.
 • Ontwerpen van de wijzigingen in de informatiesystemen. Het ZIS moet er automatisch voor zorgen dat de juiste gegevens worden verzameld, in het bericht worden geplaatst en vervolgens direct (24/7) naar de ambulancevoorziening worden gestuurd. Het AMBIS ontvangt dit bericht. De ambulancezorgprofessionals moeten deze gegevens overzichtelijk kunnen inzien in het systeem.
 • Implementeren van het technische bericht Feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening in het ZIS, zodat het verstuurd kan worden naar het AMBIS.
 • Implementeren van hettechnische bericht Feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening in het AMBIS, zodat de ambulancevoorziening deze kan ontvangen en verwerken.
 • Testen van het technische bericht Feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening met de SEH-artsen en -verpleegkundigen en de ambulancezorgprofessionals voor het in gebruik wordt genomen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld ketentests worden uitgevoerd met het ZIS als versturende partij en het AMBIS als ontvangende partij. Bij voorkeur wordt getest met partijen in de regio waarmee deze berichten vaak worden uitgewisseld. Hierbij ook de performance en bruikbaarheid controleren.
 • Operationaliseren en beheren: zie het betreffende thema.

Meer weten?

Voor meer informatie over de informatiestandaard Acute zorg en de bijbehorende usecase Feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening (bericht 12) verwijzen we naar de thema’s Informatiestandaard, Functioneel ontwerp en Dataset in de interoperabiliteitslaag Informatie hier in Amigo!.

Hieronder staat de link naar de usecase voor bericht 12 in het functioneel ontwerp.

In het ontwerp heet het bericht, net zoals in de Richtlijn, Patiëntidentificatie. In de informatiestandaard is de naam gewijzigd in Feedbackbericht omdat dit beter aansluit bij het doel en de inhoud.  

Bericht 12

Andere lagen