Terminologie- en Codestelsels

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg. Specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen het datascenario voor de usecase Feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening, informatiemanager ziekenhuis.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheer ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aansluiten op het datascenario: nagaan of de gestandaardiseerde waardenlijsten in het datascenario volledig en correct worden gerepresenteerd door de waardenlijsten zoals geïmplementeerd in het eigen informatiesysteem. Dit geldt zowel voor het versturende Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) als voor het ontvangende Ambulance Informatiesysteem (AMBIS). Specifiek voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening betreft dit de code van de ontslagdiagnose. Deze code komt uit het ZIS. Zoals ook in het datascenario wordt toegelicht worden voor de diagnosecodes alleen ICD-10 en SNOMED-CT codes gebruikt.
  • Indien er geen volledige aansluiting is op de gestandaardiseerde terminologie- en codestelsels, moet in samenwerking met de ICT-leverancier een praktische oplossing worden gecreëerd, bijvoorbeeld door het converteren van de geïmplementeerde waardenlijsten in de informatiesystemen.

Meer weten?

Een terminologie is een lijst van termen en concepten binnen een specifiek domein. Er zijn verschillende typen terminologiestelsels met elk een eigen doel en eigen kenmerken. Een terminologie, thesaurus, vocabulaire, nomenclatuur of classificatie wordt een codestelsel genoemd als de concepten geïdentificeerd worden met een code.

Op de website van het Nictiz Terminologiecentrum is meer informatie te vinden over terminologie- en codestelsels.

De informatiestandaard Acute Zorg maakt gebruik van nationale en internationale terminologie- en codestelsels, zoals SNOMED CT en Logical Observation, Identifiers, Names and Codes (LOINC). In specifieke gevallen zijn waardenlijsten toegepast die landelijke beroepsgroepen aandragen en beheren, zoals de NHG-tabellen. Bij het opstellen van de dataset zijn waar mogelijk zorginformatiebouwstenen (zibs) gebruikt.

Voor codestelsels geldt hetzelfde als voor de datascenario’s (codestelsels zijn hier immers onderdeel van): door landelijk gebruik is maatwerk per zorgaanbieder niet meer nodig. Voor inzicht in de toegepaste ICD-10 en SNOMED-CT codestelsels voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening kan het datascenario in het thema Dataset worden bekeken.

Bericht 12

Andere lagen