Patiënttoestemming

Wat moet er gebeuren?

Vastleggen dat de patiënttoestemming niet nodig is volgens de opgestelde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De spoedeisende hulp (SEH)-arts of verpleegkundige mag volgens de AMvB terugkoppeling geven aan de ambulancezorgprofessional zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt. 

Wie zijn er nodig?

  • Privacy officer.
  • Security officer.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Vastleggen in eigen documentatie dat het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening valt onder de daarvoor opgestelde AMvB waardoor patiënttoestemming niet nodig is.
  • Contact opnemen met de privacy- en/of security officer voor meer informatie over de AMvB en patiënttoestemming.

Meer weten?

Hieronder verwijzen we naar de opgestelde AMvB voor de uitwisseling van gegevens tussen de ambulancevoorziening en de SEH, die is opgesteld wegens de invoering van de Wet ambulancevoorzieningen. Ook staat er een verwijzing naar de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)-richtlijn waarin beschreven staat hoe om te gaan met medische gegevens. Ook verwijzen we naar de website van de KNMG voor de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Ten slotte heeft het ministerie van VWS een factsheet opgesteld over wanneer de patiënt toestemming moet geven voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Deze is in lijn met de KNMG-richtlijn. Belangrijk om rekening mee te houden: de factsheet gaat niet in op de toestemming die de patiënt moet geven voor het uitvoeren van een medische behandeling, oftewel het informed consent (art. 7:450 BW).

Bericht 12

Andere lagen