Proces

Wat moet er gebeuren?

Beschrijven van het gewenste proces voor het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening. Analyseer wat het feedbackbericht van de SEH naar ambulancevoorziening betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces verandert na de implementatie. Neem hierin mee dat het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening drie verschillende doelen heeft, namelijk patiëntidentificatie, feedback op de gestelde diagnose en feedback op de overdracht. Hiermee wordt gekeken naar het gehele proces. Dit geeft inzicht. Kijk voor een voorbeeld van het proces onderaan deze pagina bij ‘Meer weten?’.

Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening, manager SEH.
  • Procesmanager ambulancevoorziening, procesmanager SEH.
  • Ambulancezorgprofessional, medewerker ambulancevoorziening, SEH-arts, SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aanwijzen van een procesmanager die zich verdiept in het versturen van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening.
  • Onderzoeken van de wijzigingen in de werkinstructies, die het gevolg zijn van het implementeren van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening. Let hierbij vooral op de handelingen in de werkinstructies. Met het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening krijgen ambulancezorgprofessionals feedback op de diagnose of overdracht. Hiermee kunnen ze leren, de kwaliteit van de overdacht verbeteren en de kans op het stellen van een onjuiste diagnose verkleinen.
  • Maken van duidelijke afspraken over de nieuwe werkinstructies met alle betrokkenen zoals hierboven genoemd.

Meer weten?

Binnen het gehele acute zorgproces vinden verschillende gegevensuitwisselingen plaats, zoals beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. Hieronder gaan we in op hoe het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening (bericht 12) over het algemeen verloopt. Dit vormt de basis voor de eigen, specifieke procesbeschrijving.

Bericht 12

Andere lagen