Infrastructuur

Wat moet er gebeuren?

Maken van afspraken over de wijze waarop het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening binnen de regio technisch gaat verlopen. Hierbij moet worden uitgegaan van de landelijke afspraken, zodat ook bovenregionaal het feedbackbericht van de SEH naar iedere gewenste ambulancevoorziening in Nederland kan worden verstuurd of ontvangen.   

Wie zijn er nodig?

  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulance voorziening, ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leverancier infrastructuur.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Contact opnemen met de beheerder van de landelijke infrastructuur voor het aansluiten van het informatiesysteem op de landelijke infrastructuur.
  • Operationaliseren met de ICT-leverancier van het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) en het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) voor de aansluiting op de landelijke infrastructuur.
  • Maken van het technisch ontwerp van de manier waarop de informatiesystemen via de infrastructuur verbonden zijn met de landelijke infrastructuur.
  • Beschrijven van de activiteiten voor aansluiting op de landelijke infrastructuur en ervoor zorgen dat dit 24/7 wordt beheerd.

Meer weten?

Voor het versturen van berichten tussen het ziekenhuis en de ambulancevoorziening bestaat een landelijke technische infrastructuur, zoals te zien in onderstaande afbeelding. Deze infrastructuur bestaat uit verschillende netwerken en applicaties. Alle berichten die in Nederland worden verstuurd tussen een ZIS en een AMBIS gaan via dit netwerk. Voor een goed werkende infrastructuur is het van belang dat er een infrastructuur is opgezet tussen het ZIS en het landelijk netwerk en tussen het AMBIS en het landelijk netwerk. Wordt er bijvoorbeeld een directe verbinding opgezet van het ZIS naar het AMBIS, dan is het als SEH niet mogelijk om berichten te ontvangen van een ambulance uit een andere regio.

Bericht 12

Andere lagen