Scholing

Wat moet er gebeuren?

Opleiden van de zorgverleners voor het correct versturen of ontvangen van het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening.

Opleiden van de beheerders van het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor het beheren van de functionaliteit om het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening te kunnen versturen.

Opleiden van de beheerders van het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) voor het beheren van de functionaliteit om het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening te kunnen ontvangen en verwerken.

Wie zijn er nodig?

 • SEH-arts, SEH-verpleegkundige en ambulancezorgprofessional.
 • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder ziekenhuis.
 • ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.
 • Opleidingscoördinator ambulancevoorziening, opleidingscoördinator ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Informeren bij de ICT-leverancier of relevant opleidingsmateriaal beschikbaar is.
 • Opnemen van de nieuwe functionaliteiten van het informatiesysteem in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van het nieuwe werkproces in het opleidingsmateriaal.
 • Opnemen van de beheerafspraken voor de beheerders in het opleidingsmateriaal.
 • Bepalen wie er geschoold moet worden.
 • Opstellen van een rooster voor scholing van de zorgverleners en beheerders.
 • Vrijmaken van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Inschrijven van de zorgverleners en beheerders voor scholing.
 • Geven van de scholing.

Meer weten?

Tijdens het realisatieproject moeten voor de SEH-artsen en verpleegkundigen en de zorgverleners bij de ambulancevoorziening gebruikershandleidingen worden gemaakt. Het kan zijn dat deze al beschikbaar zijn bij andere organisaties die de implementatie al hebben voltooid. Deze handleidingen beschrijven tot in detail de activiteiten die zij moeten uitvoeren voor het invullen, versturen, ontvangen en verwerken van de gegevens binnen het eigen werkproces. Na het realiseren van deze handleidingen, moeten de zorgverleners worden opgeleid om te werken volgens de nieuwe werkwijze.

Tijdens de realisatie van de implementatie moeten voor de beheerders beheerafspraken worden gemaakt. Deze afspraken leggen de rollen, verantwoordelijkheden, de betrokken personen en de activiteiten vast om te borgen dat het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening 24/7 operationeel blijft. Zie hiervoor ook het thema Operationaliseren en beheren. Ook moeten de beheerders in de nieuwe activiteiten worden geschoold. Het is gebruikelijk dat dit in samenwerking met de ICT-leverancier gebeurt.

Bericht 12

Andere lagen