Operationaliseren en beheren

Wat moet er gebeuren?

In productie nemen van het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening. Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor dit bericht, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening 24/7 beschikbaar.  

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening, informatiemanager ziekenhuis.
  • Ambulancezorgprofessional, SEH-arts, SEH-verpleegkundige
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheer ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leverancier infrastructuur.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Regelen van ondersteuning bij de SEH en de ambulancevoorziening. Met name in de periode vlak voor en na het in productie nemen van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening.
  • Maken van een beheerplan. Hierin worden afspraken vastgelegd over het beheer van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening met en tussen alle betrokken rollen: verantwoordelijken bij de SEH, ambulancevoorziening, de ICT-leveranciers en de personen die de infrastructuur faciliteren. Ook reguliere afstemmingen worden hierin vastgelegd, evenals alle informatie over de koppelingen tussen het Ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) met het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS). Dit betreft specificaties en verantwoordelijkheden, alsook de benodigde infrastructuur.

Meer weten?

Hieronder gaan we verder in op operationaliseren en beheren, de beheerafspraken die gemaakt moeten worden en de periodieke releases van de informatiestandaard Acute Zorg.

Bericht 12

Andere lagen