Opdracht aan de ICT leverancier

Wat moet er gebeuren?

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Wie zijn er nodig?

  • Manager ambulancevoorziening, manager SEH.
  • Projectmanager ambulancevoorziening, projectmanager SEH.
  • Ambulancezorgprofessional, SEH-arts, SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheerder SEH.
  • Applicatiebeheerder ambulancevoorziening, applicatiebeheerder SEH.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier SEH.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Opvragen van een offerte bij de ICT-leverancier voor het inbouwen van het technische bericht voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening in het informatiesysteem, conform de informatiestandaard Acute Zorg.
  • Beoordelen van de offerte van de ICT-leverancier.
  • Aangeven bij de ICT-leverancier wat er mist of gewijzigd moet worden in de offerte, om deze te kunnen accorderen.
  • Accorderen van de offerte en het officieel opdracht geven aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening in te bouwen in het informatiesysteem.

Meer weten?

De zorgaanbieder vraagt een offerte op bij de ICT-leverancier voor participatie in het project. Voor de SEH houdt de participatie van hun ICT-leverancier in dat het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) uiteindelijk het bericht voor het feedbackbericht kan samenstellen en versturen naar het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS). Voor de ambulancevoorziening houdt de participatie van hun ICT-leverancier in dat het AMBIS het feedbackbericht kan ontvangen en verwerken (hergebruik van gegevens). Het is daarbij vooral belangrijk dat gebruikers leren hoe zij hiermee moeten werken.

Hieronder gaan we verder in op de vragen en eisen die aan de leverancier kunnen worden gesteld.

Bericht 12

Andere lagen