Stakeholders

Wat moet er gebeuren?

Bepalen welke stakeholders betrokken zijn bij het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening en hen betrekken. De stakeholders hebben belang bij of zijn betrokken bij de implementatie en dus ook bij de realisatie ervan. Het is belangrijk om te weten in welke mate iedereen belang heeft of betrokken is. Zo zijn ieders behoeften in verschillende complexe situaties beter in verhouding. Ook kunnen de behoeften beter in overweging worden genomen.

Wie zijn er nodig?

  • Projectmanager ambulancevoorziening, projectmanager ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Bepalen van de primaire en secundaire stakeholders.
  • Definiëren van de mate van betrokkenheid van de stakeholders.
  • Opstellen van een stakeholderanalyse.
  • Verifiëren van de stakeholderanalyse bij het projectteam.

Meer weten?

Primaire stakeholders
Primaire stakeholders zijn personen of groepen die direct betrokken zijn bij de implementatie van de implementatie van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening. Deze personen en groepen zijn betrokken bij het opstarten, uitwerken en uitvoeren van de implementatie en zullen ook daadwerkelijk het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening in de praktijk gaan brengen. De mate waarin deze stakeholders belang hebben en de mate waarin zij invloed hebben, is over het algemeen hoog. Bekijk het voorbeeld van een stakeholderanalyse met daarin de verschillende categorieën voor de mate van belang en de invloed.

Secundaire stakeholders
Secundaire stakeholders zijn personen of groepen die indirect of in mindere mate betrokken zijn bij de implementatie van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening. Dit bericht heet Patiëntidentificatie (bericht 12) in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts - huisartsenpost - ambulance voorziening – afdeling spoedeisende hulp. Deze Richtlijn bestaat in totaal uit 22 berichten. Om deze 22 berichten te kunnen uitwisselen volgens de richtlijn dienen alle zorgaanbieders uit de acute zorgketen deze berichten te implementeren. Alle betrokkenen binnen deze keten hebben dus belang bij elke implementatie. Bekijk de voorbeelden van de secundaire stakeholders en wie er indirect betrokken kunnen zijn tijdens de implementatie van bericht 12.

Hieronder geven we voorbeelden van de verschillende betrokken en belanghebbende partijen bij bericht 12. Het kan voorkomen dat we specifieke functies of rollen benoemen die binnen de organisatie niet vervuld worden. In dat geval is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden van de betreffende functie of rol elders belegd worden. Bijvoorbeeld heb je geen functioneel of applicatiebeheerder in dienst? Vraag de ICT-leverancier of hij de verantwoordelijkheden behorende van deze rol kan vervullen.

Bericht 12

Andere lagen