Datakwaliteit

Wat moet er gebeuren?

Borgen van de juistheid en volledigheid van gegevens (datakwaliteit) bij het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening. Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening, informatiemanager ziekenhuis.
  • Ambulancezorgprofessional, SEH-arts, SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheer ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Afspraken maken met de betrokken partijen over het periodiek monitoren op datakwaliteit.
  • Periodiek monitoren op datakwaliteit: SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen moeten de uit te wisselen gegevens op correcte en volledige wijze invoeren en ambulancezorgprofessionals moeten toetsen of de ontvangen gegevens afdoende en correct zijn.

Meer weten?

De datakwaliteit van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening wordt geborgd door regelmatig te controleren of deze correct en volledig gebeurt. 

Functioneel beheerders en informatiemanagers (al dan niet in samenwerking met business intelligence) van de zorgaanbieders monitoren periodiek op de juistheid van de uitgewisselde gegevens. Hierbij wordt gebruikgemaakt van testdossiers. Bij de SEH moet vooral gekeken worden of de gegevens correct, volledig en op het juiste moment worden ingevoerd in de juiste invoervelden in het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS). Alleen dan kan het feedbackbericht goed verlopen. Bij de ambulancevoorziening moet periodiek worden getoetst of alle gegevens nog goed worden aangeleverd en vervolgens op een correcte wijze worden getoond aan de gebruikers. Dit geldt voor het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS).

Voor alle zorgaanbieders geldt de aanbeveling om datamanagement als onderdeel op te nemen in de organisatiestructuur. Data wordt immers gezien als een bedrijfsasset, waarbij een goed ingerichte datamanagementstructuur grip biedt op onder andere datakwaliteit. Zie ter inspiratie het DAMA-wiel (zie afbeelding hieronder) en het Data Management Book of Knowledge van de Data Management Association.

Naast goed datamanagement helpt het ook om de informatievoorziening in de eigen organisatie op orde te hebben. Met name voor ziekenhuizen is door Nictiz de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA) ontwikkeld. Op de website www.ziraonline.nl is een uitgebreide uitleg te vinden over alle aspecten van informatie-architectuur in een ziekenhuisorganisatie. Deze uitwerking kan ook handig zijn voor zorginstellingen anders dan een ziekenhuis. Sommige onderdelen, zoals bepaalde informatiedomeinen, zijn minder relevant. Het merendeel van de inhoud van ZiRA is echter voor veel zorginstellingen goed bruikbaar om de informatievoorziening te beproeven en optimaliseren.

Bericht 12

Andere lagen