Patient journey

Wat moet er gebeuren?

Ontwikkelen van patient journeys voor het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening (bericht 12). Een patient journey geeft een gedetailleerd beeld van hoe een patiënt, die een deel van het zorgproces doorloopt, dit precies ervaart. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening (bericht 12).   

Het ontwikkelen van patient journeys draagt bij aan extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgverleners van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten. Ook moeten afspraken tussen de SEH en ambulancevoorziening vastgelegd worden.

Wie zijn er nodig?

 • Manager ambulancevoorziening, manager SEH.   
 • Procesmanager ambulancevoorziening, procesmanager SEH.
 • Ambulancezorgprofessional, medewerker ambulancevoorziening, SEH-arts, SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Ontwikkelen en vastleggen van een aantal patient journeys.
 • Toetsen van deze patient journeys op representatie voor:
  • functionaliteit
  • techniek
  • veiligheid
 • Maken van inhoudelijke afspraken over onderwerpen als het formaat, het detailniveau en de mate waarin informatie wordt uitgewisseld bij de verschillende patient journeys. Niet alleen intern, maar ook tussen de verschillende organisaties.
 • Benoemen van de voordelen van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening bij de zorgverleners. Dit helpt bij de implementatie.

Meer weten?

Hieronder geven we één voorbeeld van een patient journey voor bericht 12.

Bericht 12

Andere lagen