Functioneel ontwerp

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin het feedbackbericht van de spoedeisende hulp (SEH) naar de ambulancevoorziening staat gespecificeerd en de meerwaarde van dit feedbackbericht is bepaald.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager ambulancevoorziening, informatiemanager ziekenhuis.
  • Ambulancezorgprofessional, SEH-arts, SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder ambulancevoorziening, functioneel beheer ziekenhuis.
  • Informatie-architect ambulancevoorziening, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier ambulancevoorziening, ICT-leverancier ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Bepalen in hoeverre de usecases in het functioneel ontwerp aansluiten op de beschreven processen, richtlijnen en werkafspraken bij alle betrokken zorgaanbieders.
  • In kaart brengen welke functies binnen iedere zorgaanbieder betrekking hebben op de bedrijfsrollen zoals genoemd in het functioneel ontwerp.

Meer weten?

Het functioneel ontwerp (FO) voor de informatiestandaard Acute Zorg bevat de beschrijvingen en de opbouw van de usecases van de informatiestandaard Acute Zorg. Elke usecase bevat de beschrijving van het stukje zorgproces waarbinnen een bericht wordt verstuurd tussen twee zorgaanbieders.
Ook voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening is een usecase in het functioneel ontwerp opgesteld. In het thema Informatiestandaard leggen we uit dat de benaming van dit bericht in de Richtlijn nog alleen de patiëntidentificatie omvat. Vanwege voortschrijdend inzicht heeft dit bericht ook tot doel de feedback op de ambulance-diagnose en de feedback op de overdracht.

In elke usecase zijn de betrokken informatiesystemen als systeemrollen beschreven, samen met de transacties tussen deze informatiesystemen en de bedrijfsrollen. De gebruikers van de betrokken informatiesystemen vervullen de bedrijfsrollen.

In de usecase voor het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening is het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) het versturende systeem en het Ambulance Informatiesysteem (AMBIS) het ontvangende systeem.

De usecase beschrijft het soort transactie van het bericht. In de usecase voor het versturen van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening stuurt de SEH via het ZIS een bericht met de gegevens naar de ambulancevoorziening. Dit bericht wordt door het AMBIS ontvangen, verwerkt en getoond, zodat de ambulancezorgprofessional en/of de ambulancevoorziening medewerker hierop verdere acties kan ondernemen. In het thema Dataset wordt in detail de opzet en inhoud van deze transacties uitgelegd.

Om de usecase te verduidelijken wordt gebruikgemaakt van een patient journey; zie ook het gelijknamige thema binnen de interoperabiliteitslaag Zorgproces.

Bericht 12

Andere lagen