Bestuurlijk commitment

Wat moet er gebeuren?

Zorgen voor bestuurlijk commitment vanuit alle deelnemende organisaties binnen de regio voor een succesvolle implementatie. Dit zorgt voor aandacht binnen de organisaties en zorgt ervoor dat mensen, financiƫn en middelen beschikbaar zijn.

Wie zijn er nodig?

  • Bestuurder huisartsenpost (HAP), bestuurder ziekenhuis.
  • Manager HAP, manager spoedeisende hulp (SEH).
  • Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-manager.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Betrekken van de bestuurders en managers vanaf de start tot en met de uiteindelijke implementatie van de verwijzing van de HAP naar de SEH. Hen meenemen in de opgestelde businesscase en onderdeel maken van de (gezamenlijke) governance voor projectbewaking en -sturing. Zie voor meer informatie de thema’s Businesscase en Strategie- en beleidsvorming.

Meer weten?

Hieronder wordt verder ingegaan op de rol van de bestuurder. Ook wordt een voorbeeld gegeven over het regelen van bestuurlijk commitment.

Berichten 15 en 16

Andere lagen