Strategie- en beleidsvorming

Wat moet er gebeuren?

Bepalen van de (gezamenlijke) doelen van het project en bepalen hoe de doelen gerealiseerd worden. Dit geeft structuur aan de implementatie.

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder huisartsenpost (HAP), bestuurder ziekenhuis.
 • Manager HAP, manager spoedeisende hulp (SEH). 
 • Projectmanager HAP, projectmanager ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Organiseren van de acute zorgketen:
  • Aanwijzen van een ketenregisseur (projectmanager) binnen de regio.
  • Vaststellen van de doelstelling en de scope van het project: alleen de verwijzing van de HAP naar de SEH.
  • Bepalen hoe de effecten van de implementatie gemeten worden van de verwijzing van de HAP naar de SEH.
   • Tip: verzamel de ervaringen van de zorgverleners in de keten en beoordeel daarvan meerwaarde.
  • Bepalen welke organisaties betrokken moeten worden voor het behalen van de doelstelling. Zie hiervoor het thema Stakeholders.
  • Opzetten van de gezamenlijke governance voor projectbewaking, projectsturing en verbinding tussen alle deelnemende organisaties (stuurgroep).
  • Bepalen met welke mogelijke risico’s en calamiteiten rekening gehouden moet worden tijdens het project. Hiervoor een plan en maatregelen uitdenken en dit vastleggen in een continuïteitsplan.
  • Vaststellen van de projectovereenkomst tussen de deelnemende organisaties. Deze ondersteunt de (digitale) strategie van de organisaties. Het geeft aan hoe de verwijzing van de HAP naar de SEH past bij de langetermijnvisie op het gebied van gegevensuitwisselingen.
 • Inrichten van een project per organisatie:
  • Aanwijzen van een projectleider binnen de organisatie. Deze werkt nauw samen met de ketenregisseur van de regio.
  • Vaststellen van de doelstelling en de scope van het project: alleen de verwijzing van de HAP naar de SEH. Deze is in lijn met de keten.
  • Bepalen hoe de effecten van implementatie gemeten worden van de verwijzing van de HAP naar de SEH.
   • Tip: verzamel specifieke ervaringen van de zorgverleners in de organisatie en beoordeel deze op meerwaarde. 
    Tijdens het operationaliseren kunnen de effecten worden getoetst en de leerpunten worden geformuleerd door middel van een feedbacksessie.
  • Maken van een plan van aanpak waarin de volgende onderdelen naar voren komen:
   • Bepalen van de governance binnen de organisatie voor projectsturing en -bewaking.
   • Bepalen welke middelen nodig zijn voor de uitvoering, zoals mensen, materieel en financiering.
   • Expliciet maken van taken, verantwoordelijkheden en planning.
  • Zorg dragen voor een gecoördineerde overdracht van het project naar de beheerorganisatie.

Meer weten?

Hieronder worden ten aanzien van het ketenbeleid, de projectinrichting per organisatie en de projectstructuur verdere adviezen en voorbeelden gegeven.

Berichten 15 en 16

Andere lagen