Proces

Wat moet er gebeuren?

Beschrijven van het gewenste proces voor de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH) binnen het regionale acute zorgnetwerk. Analyseer wat de verwijzing van de HAP naar de SEH betekent voor het huidige proces en beschrijf hoe het proces van overdracht gaat verlopen na de implementatie. Neem hierbij het gehele proces, vanaf het moment dat de patiënt belt naar de HAP tot en met het moment dat de patiënt is verwezen naar de SEH, mee. Dit geeft inzicht. Kijk voor voorbeelden van het proces bij de verschillende verwijzers onderaan deze pagina bij ‘Meer weten’.

Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht voor de beschrijving van het gewenste proces. Zie hiervoor het thema Patient journey.

Wie zijn er nodig?

  • Manager HAP, manager SEH.
  • Procesmanager HAP, procesmanager ziekenhuis.
  • HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aanwijzen van een procesmanager die zich verdiept in de verwijzing van de HAP naar de SEH.
  • Onderzoeken van de wijzigingen in de werkinstructies, die het gevolg zijn van van het implementeren van de verwijzing. Let hierbij vooral op de handelingen in de werkinstructies. Doordat de verwijzing gestructureerd gaat verlopen, kan het bijvoorbeeld nodig zijn om gegevens secuurder en vollediger in te vullen in het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) dan voorheen. De SEH kan zich beter voorbereiden op de komst van de patiënt, doordat gegevens al beschikbaar zijn door de gestructureerde gegevensoverdracht. Ook dit heeft invloed op de werkinstructies.
  • Maken van duidelijke afspraken over de nieuwe werkinstructies met alle betrokkenen zoals hierboven genoemd.

Meer weten?

Binnen het gehele acute zorgproces vinden verschillende gegevensuitwisselingen plaats, zoals beschreven in de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp. Hieronder wordt specifiek ingegaan op hoe de verwijzing van de HAP naar de SEH (berichten 15 en 16) in het algemeen verloopt.

Berichten 15 en 16

Andere lagen