Terminologie- en Codestelsels

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van terminologie- en codestelsels. Dit wordt gegarandeerd doordat deze zijn opgenomen in de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg. Meer specifiek gaat het om terminologie- en codestelsels binnen de datascenario’s voor de usecases HAP-waarnemend huisarts verwijst naar de SEH en HAP-triagist verwijst naar de SEH. 

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager HAP, informatiemanager ziekenhuis.
  • Functioneel beheerder HAP, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect HAP, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Aansluiten op het datascenario: nagaan of de gestandaardiseerde waardenlijsten in het datascenario volledig en correct worden gerepresenteerd door de waardenlijsten zoals geïmplementeerd in het eigen informatiesysteem. Dit geldt zowel voor het versturende Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) als voor het ontvangende Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS).
  • Indien er geen volledige aansluiting is op de gestandaardiseerde terminologie- en codestelsels, moet in samenwerking met de ICT-leverancier een praktische oplossing worden gecreëerd, bijvoorbeeld door het converteren van de geïmplementeerde waardenlijsten in de informatiesystemen.

Meer weten?

Een terminologie is een lijst van termen en concepten binnen een specifiek domein. Er zijn verschillende typen terminologiestelsels met elk een eigen doel en eigen kenmerken. Een terminologie, thesaurus, vocabulaire, nomenclatuur of classificatie wordt een codestelsel genoemd als de concepten geïdentificeerd worden met een code.

Op de website van het Nictiz Terminologiecentrum is meer informatie te vinden over terminologie- en codestelsels.

De informatiestandaard Acute Zorg maakt gebruik van nationale en internationale terminologie- en codestelsels, zoals SNOMED CT en Logical Observation, Identifiers, Names and Codes (LOINC). In specifieke gevallen zijn waardenlijsten toegepast die worden beheerd en aangedragen door landelijke beroepsgroepen zoals het Nederlandse Triage Systeem (NTS). Bij het opstellen van de dataset zijn waar mogelijk zorginformatiebouwstenen (zibs) gebruikt.

Voor codestelsels geldt hetzelfde als voor de datascenario’s (codestelsels zijn hier immers onderdeel van): door landelijk gebruik is specifiek maatwerk per zorgaanbieder niet meer nodig. Voor inzicht in de toegepaste codestelsels in de verwijzing van de HAP naar de SEH kan het datascenario in het thema Dataset worden bekeken.

De afbeelding hieronder geeft een voorbeeld van de gebruikte triagesystemen met bijbehorende codes die wordt gebruikt binnen de HAP-triage.

Berichten 15 en 16

Andere lagen