Operationaliseren en beheren

Wat moet er gebeuren?

In productie nemen van de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Vervolgens het regelen van het operationeel beheer voor deze verwijzing, inclusief de verantwoordelijkheden. Hiermee is de verwijzing 24/7 beschikbaar. 

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager HAP, informatiemanager ziekenhuis.
  • HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder HAP, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect HAP, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leveranciers infrastructuur.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Regelen van ondersteuning bij de HAP en de SEH. Met name in de periode vlak voor en na het in productie nemen van de verwijzing van de HAP naar de SEH.
  • Maken van een beheerplan. Hierin worden afspraken vastgelegd over het beheer van de verwijzing van de HAP naar de SEH met en tussen alle betrokken rollen: verantwoordelijken bij de HAP, SEH-verantwoordelijken binnen het ziekenhuis, ICT-leveranciers en personen die de infrastructuur faciliteren. Ook reguliere afstemmingen worden hierin vastgelegd en alle informatie over de koppelingen tussen het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS). Dit betreft specificaties en verantwoordelijkheden, alsook de benodigde infrastructuur. Voor de verwijzing van de HAP naar de SEH is in de regel het Landelijk Schakelpunt (LSP), beheerd door VZVZ, de gebruikte infrastructuur.

Meer weten?

Hieronder wordt verder ingegaan op operationaliseren en beheren, de beheerafspraken die gemaakt moeten worden en periodieke releases van de informatiestandaard Acute Zorg.

Berichten 15 en 16

Andere lagen