Infrastructuur

Wat moet er gebeuren?

Maken van afspraken over de wijze waarop uitwisseling tussen de huisartsenposten (HAP’s) en de ziekenhuizen binnen de regio technisch gaat verlopen. Hierbij moet worden uitgegaan van de landelijke afspraken, zodat ook bovenregionaal digitaal kan worden verwezen.  

Wie zijn er nodig?

  • Functioneel beheerder HAP, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier ziekenhuis, ICT-leverancier infrastructuur.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?*

  • Contact opnemen met de beheerder van het Landelijk Schakelpunt (LSP) bij de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) voor het aansluiten van het informatiesysteem op de landelijke infrastructuur.
  • Operationaliseren met de ICT-leverancier van het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) en het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) voor de aansluiting op het LSP.
  • Maken van het technisch ontwerp van de manier waarop de informatiesystemen via de infrastructuur verbonden zijn met het LSP.
  • Beschrijven van de activiteiten voor aansluiting op de landelijke infrastructuur en ervoor zorgen dat dit 24/7 dagen in de week wordt beheerd.

*Opmerking: Omdat VZVZ als enige een zorgtoepassing aanbiedt die gebruikmaakt van de informatiestandaard Acute Zorg van Nictiz, worden hier de actiepunten genoemd voor de VZVZ-infrastructuur. Indien een andere partij ook een infrastructuur aanbiedt die gebruikmaakt van de Nictiz-standaard, dan wordt dit hier aangegeven.

Meer weten?

VZVZ biedt op hun netwerk de zorgtoepassing spoedverwijzing HAP – SEH aan waarmee met de informatiestandaard van Nictiz de verwijzing van de HAP naar de SEH wordt gerealiseerd. De uitwisseling van deze informatie gaat via het LSP, waar alle HAP’s en ziekenhuizen op zijn aangesloten. Meer informatie hierover is te vinden bij VZVZ.

Berichten 15 en 16

Andere lagen