Businesscase

Wat moet er gebeuren?

Opstellen van een businesscase voor de implementatie van de verwijzing van de huisartspost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Hierin staat de zakelijke afweging voor het starten van de implementatie.

Wie zijn er nodig?

 • Bestuurder HAP, bestuurder ziekenhuis.
 • Manager HAP, manager SEH.
 • Projectmanager HAP, projectmanager ziekenhuis.
 • HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Uitwerken van de businesscase bij de start van de implementatie.
 • Monitoren van en sturen op de businesscase tijdens en na de implementatie.
 • Aanpassen van de businesscase tijdens de implementatie, zodat nieuwe inzichten direct worden meegenomen.

Meer weten?

Om een businesscase op te stellen, helpt het om de volgende onderdelen uit te werken:

 • Huidige situatie.
 • Gewenste situatie.
 • Beoogd resultaat.
 • Winsten.
 • Kosten- en batenafweging.

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven waarin bovengenoemde onderdelen zijn uitgewerkt voor de verwijzing van de HAP naar de SEH.

Berichten 15 en 16

Andere lagen