Functionaliteit informatiesysteem

Wat moet er gebeuren?

Ontwerpen en implementeren van de verwijsfunctionaliteit in het informatiesysteem. Hierbij moet het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) gereed zijn voor het samenstellen en versturen van het technische bericht verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) moet gereed zijn voor het ontvangen en verwerken (hergebruiken van gegevens) van het technische bericht verwijzing van de HAP naar de SEH. De uiteindelijke benodigde wijzigingen verschillen per informatiesysteem en per organisatie.

Wie zijn er nodig?

  • HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder HAP, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect HAP, informatie-architect ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Opstellen welke wijzigingen nodig zijn in de informatiesystemen.
  • Bepalen wat de ICT-wijzigingen gaan kosten en wat de doorlooptijd wordt voor de implementatie.
  • Ontwerpen van de wijzigingen in de informatiesystemen. Voor de zorgverleners op de HAP moeten de gegevens eenvoudig met 'één druk op de knop’ verstuurd kunnen worden. Het HAPIS moet er automatisch voor zorgen dat de juiste gegevens worden verzameld, in het bericht worden geplaatst en vervolgens direct naar het ziekenhuis worden gestuurd. Het ZIS ontvangt dit bericht en transporteert de gegevens naar de SEH. De SEH-zorgverleners moeten deze gegevens overzichtelijk kunnen inzien in hun ZIS. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat deze gegevens met de patiënt meereizen door het ziekenhuis, indien de patiënt naar een andere afdeling wordt verplaatst.
  • Implementeren van het technische bericht verwijzing van de HAP naar de SEH in het HAPIS, zodat het gereed is voor versturen.
  • Implementeren van het technische bericht verwijzing van de HAP naar de SEH in het ZIS, zodat het gereed is voor ontvangen.
  • Testen van de koppeling met gebruikers van de HAP en de SEH voordat het in gebruik wordt genomen. Hierbij ook de performance en bruikbaarheid controleren.
Berichten 15 en 16

Andere lagen