Patiënttoestemming

Wat moet er gebeuren?

Vastleggen dat de patiënttoestemming kan worden verondersteld volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De HAP-waarnemend huisarts of de HAP-triagist mag bij het doorverwijzen van een patiënt naar een andere behandelaar de patiëntgegevens uitwisselen met medebehandelaars zonder expliciete toestemming of machtiging van de patiënt. De toestemming van de patiënt kan worden verondersteld.

Wie zijn er nodig?

  • Privacy officer.
  • Security officer.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Vastleggen in eigen documentatie dat de patiënttoestemming voor de verwijzing van de HAP naar de SEH kan worden verondersteld.
  • Contact opnemen met de privacy- of security officer voor meer informatie over het veronderstellen van patiënttoestemming.

Meer weten?

Hieronder wordt verwezen naar de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)-richtlijn waarin beschreven staat hoe om te gaan met medische gegevens. Ook wordt verwezen naar de website van de KNMG voor de WGBO. Ten slotte heeft het ministerie van VWS een factsheet opgesteld over wanneer de patiënt toestemming moet geven voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Deze is in lijn met de KNMG-richtlijn. Belangrijk om rekening mee te houden: de factsheet gaat niet in op de toestemming die de patiënt moet geven voor het uitvoeren van een medische behandeling, oftewel het informed consent (art. 7:450 BW).

Berichten 15 en 16

Andere lagen