Dataset

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van de dataset uit de informatiestandaard Acute Zorg en het inhoudelijk vergelijken van de dataset met de gegevens die worden ingevoerd door de betrokken zorgverleners in de eigen informatiesystemen.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager HAP, informatiemanager ziekenhuis.
  • HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder HAP, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect HAP, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Doorlopen van de dataset, specifiek het datascenario voor de verwijzing van de HAP naar de SEH. Stel daarbij vast welke gegevens in het eigen informatiesysteem representatief zijn voor de gegevens in het datascenario.
  • Voor het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS): nagaan of de gegevens die nodig zijn voor de verwijzing ook op een correcte en volledige wijze in het informatiesysteem worden ingevoerd (datakwaliteit).
  • Voor het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS): nagaan of de ontvangen gegevens voor de verwijzing correct en volledig kunnen worden verwerkt en getoond (datakwaliteit) aan de zorgverlener.

Meer weten?

De dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg is een samengestelde set van data-elementen, elk weer bestaande uit componenten zoals terminologieën, datastructuren en codestelsels. De data-elementen die bij alle berichten binnen de acute zorg horen, vormen één dataset. In de online applicatie ART-DECOR staat de dataset voor de informatiestandaard Acute Zorg.

Omwille van standaardisatie, eenheid van taal en eenmalige registratie voor meervoudig gebruik, wordt een dataset zo veel mogelijk samengesteld met zorginformatiebouwstenen (zibs). Voor meer informatie over zibs, de pagina over zibs op de website van Nictiz.

Voor elke usecase wordt een datascenario gemaakt met de data-elementen uit de dataset acute zorg. Een datascenario is dus een subset van de dataset acute zorg dat hoort bij één usecase.

Berichten 15 en 16

Andere lagen