Datakwaliteit

Wat moet er gebeuren?

Borgen van de juistheid en volledigheid van gegevens (datakwaliteit) bij de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Dit geldt tijdens de implementatie, maar vooral ook in de beheerfase na de implementatie.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager HAP, informatiemanager ziekenhuis.
  • HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder HAP, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect HAP, informatie-architect ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Afspraken maken met de betrokken partijen over het periodiek monitoren van datakwaliteit.
  • Periodiek monitoren op datakwaliteit: HAP-waarnemend huisartsen en HAP-triagisten moeten de uit te wisselen gegevens op correcte en volledige wijze invoeren en SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen moeten toetsen of de ontvangen gegevens afdoende en correct zijn.

Meer weten?

De datakwaliteit van de verwijzing wordt geborgd door regelmatig te controleren of de verwijzing correct en volledig gebeurt.

Functioneel beheerders en informatiemanagers (al dan niet in samenwerking met business intelligence) van de zorgaanbieders monitoren periodiek op de juistheid van de uitgewisselde gegevens. Bij de HAP moet vooral gekeken worden of de gegevens correct, volledig en op het juiste moment worden ingevoerd in de juiste invoervelden in het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS). Alleen dan kan de verwijzing goed verlopen. Bij de SEH moet periodiek worden getoetst of alle gegevens nog goed worden aangeleverd en vervolgens op een correcte wijze worden getoond aan de gebruikers. Dit geldt voor het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS). 

Voor alle zorgaanbieders geldt de aanbeveling om datamanagement als onderdeel op te nemen in de organisatiestructuur. Data wordt immers gezien als een bedrijfsasset, waarbij een goed ingerichte datamanagementstructuur grip biedt op onder andere datakwaliteit. Zie ter inspiratie het DAMA-wiel (zie afbeelding hieronder) en het Data Management Book of Knowledge van de Data Management Association.

Naast goed datamanagement helpt het ook om de informatievoorziening in de eigen organisatie op orde te hebben. Voor met name ziekenhuizen is door Nictiz het ziekenhuis referentie architectuur (ZiRA) ontwikkeld. Op de website www.ziraonline.nl is een uitgebreide uitleg te vinden over alle aspecten van informatie-architectuur in een ziekenhuisorganisatie. Deze uitwerking kan ook handig zijn voor zorginstellingen anders dan een ziekenhuis. Sommige onderdelen, zoals bepaalde informatiedomeinen, zullen minder relevant zijn maar het merendeel van de inhoud van ZiRA zal voor veel zorginstellingen goed bruikbaar zijn om hiermee de informatievoorziening te beproeven en te optimaliseren.

Berichten 15 en 16

Andere lagen