Functioneel ontwerp

Wat moet er gebeuren?

Gebruikmaken van het functioneel ontwerp waarin de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH) staat gespecificeerd en de meerwaarde van de verwijzing is bepaald.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager HAP, informatiemanager ziekenhuis.
  • HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder HAP, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect HAP, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Bepalen in hoeverre de usecases in het functioneel ontwerp aansluiten op de beschreven processen, richtlijnen en werkafspraken bij alle betrokken zorgaanbieders.
  • In kaart brengen welke functies binnen iedere zorgaanbieder betrekking hebben op de bedrijfsrollen zoals genoemd in het functioneel ontwerp.

Meer weten?

Het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Acute Zorg bevat de beschrijvingen en de opbouw van de usecases van de informatiestandaard Acute Zorg. Elke usecase bevat de beschrijving van het stukje zorgproces waarbinnen een bericht wordt verstuurd tussen twee zorgaanbieders. Voor elk bericht is er een usecase uitgewerkt.

Zoals in het thema informatiestandaarden is toegelicht, zijn voor de verwijzing van de HAP naar de SEH twee usescases opgesteld:

In het functioneel ontwerp zijn voor deze twee usecases de betrokken informatiesystemen – een Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) en een Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) – als systeemrollen beschreven. Alsook de transacties tussen deze informatiesystemen en de bedrijfsrollen. De bedrijfsrollen worden vervuld door de gebruikers van de betrokken informatiesystemen. In dit geval dus de HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, de SEH-artsen en -verpleegkundigen.

Omdat voor beide usecases dezelfde informatiesystemen (HAPIS en ZIS) en dezelfde infrastructuur wordt gebruikt, kan de implementatie van de verwijzing van de HAP naar de SEH, met daarin twee usecases, worden gebundeld en in één keer worden uitgevoerd.

In een usecase wordt ook het soort transactie van het bericht beschreven. Een bericht vanuit de HAP wordt verstuurd waarbij de ontvangende kant, de SEH, het bericht ongevraagd ontvangt. Dit is een push-transactie. De tegenhanger is een pull-transactie, waarbij vanuit de ontvangende kant om een bericht wordt gevraagd, maar dit is niet van toepassing bij de verwijzing van de HAP naar de SEH.

Om de usecases meer te verduidelijken wordt gebruikgemaakt van een patient journey; zie ook het gelijknamige thema binnen de interoperabiliteitslaag Zorgproces.

Berichten 15 en 16

Andere lagen