Patient journey

Wat moet er gebeuren?

Ontwikkelen van patient journeys voor de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH). Een patient journey geeft een gedetailleerd totaalbeeld over hoe een specifiek deel van het zorgproces wordt doorlopen vanuit het perspectief van de patiënt. In dit geval dient dit te worden gespecificeerd voor de verwijzing van de HAP naar de SEH.

Het ontwikkelen van patient journeys kan bijdragen aan het verkrijgen van extra inzicht in het gewenste proces. Patient journeys creëren namelijk een goed beeld van de noodzaak om de gegevens digitaal uit te wisselen. Het is wenselijk om zorgprofessionals van verschillende disciplines binnen het regionale acute zorgnetwerk te betrekken bij de ontwikkeling van de patient journeys. Indien wenselijk kunnen er meerdere patient journeys en ziektegevallen uitgewerkt worden, waardoor meerdere situaties in beeld worden gebracht. Aan de hand van iedere patient journey moeten er samen met de betrokken zorgverleners keuzes gemaakt worden over bepaalde functionaliteiten of afspraken gemaakt worden tussen de HAP en de SEH.

Wie zijn er nodig?

 • Manager HAP, manager SEH.
 • Procesmanager HAP, procesmanager ziekenhuis.
 • HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

 • Ontwikkelen en vastleggen van een aantal patient journeys.
 • Toetsen van deze patient journeys op representatie voor:
  • functionaliteit
  • techniek
  • veiligheid
 • Maken van inhoudelijke afspraken over punten als het formaat, het detailniveau en de mate waarin informatie wordt uitgewisseld bij de verschillende patient journeys. Niet alleen intern maar ook tussen de verschillende organisaties.
 • Tijdens het ontwikkelen van de patient journeys helpt het om de voordelen van de implementatie van de verwijzing van de HAP naar de SEH volgens de informatiestandaard Acute Zorg te benoemen bij de zorgverleners.

Meer weten?

Hieronder worden twee voorbeelden gegeven van een patient journey: één voor bericht 15 (HAP-waarnemend huisarts verwijst naar de SEH) en één voor bericht 16 (HAP-triagist verwijst naar de SEH).

Berichten 15 en 16

Andere lagen