Technische berichten

Wat moet er gebeuren?

Gereedmaken van het informatiesysteem door de ICT-leverancier. Voor de verwijzing van de huisartsenpost (HAP) naar de spoedeisende hulp (SEH) is hiervoor een Health Level 7 versie 3 (HL7v3)/ Clinical Document Architecture (CDA) technisch bericht beschikbaar. Voor zorgaanbieders is het van belang om op de hoogte te zijn van het versturen van de HL7v3/CDA technische berichten, ter voorbereiding op de implementatie door de ICT-leverancier.

Wie zijn er nodig?

  • Informatiemanager HAP, informatiemanager ziekenhuis.
  • Functioneel beheerder HAP, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Informatie-architect HAP, informatie-architect ziekenhuis.
  • ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier ziekenhuis.
  • Technische berichtenexperts.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Verifiëren of het informatiesysteem in staat is om de technische berichten voor de verwijzing van de HAP naar de SEH te ondersteunen.
  • Indien nodig: de ondersteuning van deze technische berichten onderdeel maken van het opstellen van de opdracht tot implementatie van de verwijzing van de HAP naar de SEH aan de desbetreffende ICT-leverancier. Zie hiervoor het thema Opdracht aan ICT-leverancier.

Meer weten?

Om informatiesystemen in de zorg met elkaar te kunnen laten communiceren, wordt gebruik gemaakt van technische berichten. Technische berichten hebben een bepaalde structuur, gedefinieerd door de HL7v3/CDA. Deze technische berichten zijn ontwikkeld op basis van HL7v3/CDA-templates. De data-elementen zoals in het datascenario gespecificeerd, worden met deze technische berichten overgedragen van het Huisartsenpost Informatiesysteem (HAPIS) naar het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS).

Voor zorgverleners zijn technische berichten niet direct zichtbaar, maar voor ICT-leveranciers zijn deze hét middel om data eenduidig en met de juiste context onderling te kunnen uitwisselen.

In de regel zijn technische berichten direct gekoppeld aan de datascenario’s. Voor de twee datascenario’s behorende bij de usecases ‘HAP-waarnemend huisarts verwijst naar de SEH’ en ‘HAP-triagist verwijst naar de SEH’ geldt de uitzondering dat voor beide overdrachten één technisch bericht wordt gebruikt. Dit is met name van belang voor de ICT-leveranciers van het HAPIS en het ZIS. Ook al verschilt de inhoud van de berichten van beide usecases, het technisch bericht kan voor beide berichten de gegevens overdragen.

Berichten 15 en 16

Andere lagen