Opdracht aan de ICT leverancier

Wat moet er gebeuren?

Geven van de opdracht aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor het verwijzen van de huisartsenpost (HAP) naar de SEH van de informatiestandaard Acute Zorg in te bouwen in het informatiesysteem.

Wie zijn er nodig?

  • Manager HAP, manager SEH.
  • Projectmanager HAP, projectmanager ziekenhuis.
  • HAP-waarnemend huisarts, HAP-triagist, SEH-arts en SEH-verpleegkundige.
  • Functioneel beheerder HAP, functioneel beheerder ziekenhuis.
  • Applicatiebeheerder HAP, applicatiebeheerder ziekenhuis.
  • ICT-leverancier HAP, ICT-leverancier ziekenhuis.

Wat zijn de belangrijkste to-do's?

  • Opvragen van een offerte bij de ICT-leverancier voor het inbouwen van het technische bericht voor het verwijzen van de HAP naar de SEH in het informatiesysteem, conform de informatiestandaard Acute Zorg.
  • Beoordelen van de offerte van de ICT-leverancier.
  • Aangeven wat er mist of gewijzigd moet worden aan de offerte bij de ICT-leverancier om deze te kunnen accorderen.
  • Accorderen van de offerte en het officieel opdracht geven aan de ICT-leverancier om het technische bericht voor het verwijzen van de HAP naar de SEH in te bouwen in het informatiesysteem.

Meer weten?

De zorgaanbieder vraagt een offerte op bij de ICT-leverancier voor participatie in het project. Voor de HAP houdt de participatie van de ICT-leverancier in dat het Huisartsenpost Informatiesysteem  (HAPIS) uiteindelijk het bovengenoemde technische bericht kan samenstellen en kan versturen naar de SEH. Voor de SEH houdt de participatie van de ICT-leverancier in dat het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS) uiteindelijk het bovengenoemde technische bericht kan ontvangen en kan verwerken (hergebruik van gegevens). Het is daarbij vooral ook belangrijk dat gebruikers leren hoe zij hiermee moeten werken.

Hieronder wordt verder ingegaan op de vragen en de eisen die aan de leverancier kunnen worden gesteld.

Berichten 15 en 16

Andere lagen